Een appartement kopen. Zo werkt het!

30 januari '21

Wanneer je een appartement koopt, koop je niet alleen een appartementsrecht in het betreffende gebouw, maar krijg je ook te maken met de andere appartementen en de algemene ruimtes. Wat houdt dit nu precies in en wat betekent dit voor jou als toekomstig bewoner?

image alt

Appartementsrecht

Onder appartementsrecht wordt verstaan; 'een aandeel in het gebouw met toebehoren, dat de bevoegdheid geeft tot het exclusief gebruik van een bepaald gedeelte van dat gebouw.' Dit aandeel is vermeld in de koopovereenkomst en de splitsingsakte. Hiernaast heb je samen met de andere eigenaren het eigendom en gebruik van alles wat in én tot het gebouw behoort. Bijvoorbeeld het trappenhuis, de entreehal en de lift.

In de notariële akte van splitsing in appartementsrechten is het reglement van splitsing opgenomen. Hierin staat voor welk deel jij eigenaar wordt in het gebouw. En dit aandeel bepaald ook jouw persoonlijke aandeel in de gezamenlijke servicekosten.

image alt

Vereniging van Eigenaren

Iedere eigenaar van een appartement is van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE) van het gebouw. Het doel van de VvE is de behartiging van de onderlinge en gemeenschappelijke belangen. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud, de instandhouding van het gebouw, de technische installaties en de verzekeringen.

Ledenvergadering

Iedere VvE heeft een bestuur en een ledenvergadering. Deze ledenvergadering vormt de hoogste macht binnen de vereniging en bepalen gezamenlijk het beleid. Bijvoorbeeld ten aanzien van het onderhoud, verzekering en schoonmaak. De ledenvergadering moet onder meer de begroting en de kosten voor het volgende boekjaar goedkeuren en haar goedkeuring geven aan de rekening en verantwoording van de uitgaven van het afgelopen jaar. 

Tot slot

Zoals je kunt lezen is er het één en ander vastgelegd in de akten van splitsing en huishoudelijk reglement. Dit alles is gedaan om het leven, wonen en werken in een Nieuw Waterfront te veraangenamen en om de rechten en plichten ten opzichte van de bewoners en gebruikers goed te regelen en te waarborgen.